Σημαντικα

Γήπεδο

Υψηλάντη
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Υψηλάντης Α.Ο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Υψηλάντη
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Υψηλάντης Α.Ο.